IV Juwenalia III Wieku – Ogólnopolski Festiwal Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Twórczych Seniorów – DK Świt