Jubileusz 5-lecia UUTW oraz Dzień Uniwersytetów III Wieku – Aula Kryształowa SGGW