Koncert w Domu parafialnym w Landwarowie na Litwie