Rzeka Muzyki – „Od Juniora do Seniora” – Amfiteatr Opery Nova w Bydgoszczy