Senioralia – Stara Biblioteka UW, Krakowskie Przedmieście