Zakończenie Roku Akademickiego UUTW 2009/2010 – SGGW, Aula 1