I MIEJSCE!

Decyzją jury III Przeglądu Polskiej Piosenki „Kocham Cię Ojczyzno” otrzymaliśmy I miejsce!

2015.04.18 Kocham Cie Ojczyzno