Koncert kolędowy dla mieszkańców Domu Kombatanta

16 grudnia wystąpiliśmy z koncertem kolędowym w Domu Kombatanta na Bemowie. Zaśpiewaliśmy kilkanaście kolęd i pastorałek oraz kolędę ukraińską.

Po koncercie zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia Izby Pamięci stworzonej przez jednego z mieszkańców Domu Kombatanta.