Nabór do Chóru – zakończony

Chętnych do śpiewania w chórze prosimy o kontakt z dyrygentką Krystyną Kowalską tel. 505-997-412

 

Informacje o zasadach naboru do chóru „Ursynovia Cantabile” Ursynowskiego UTW przy SGGW:

Warunkiem uczestnictwa w Chórze jest bycie słuchaczem Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

W tym celu należy zgłosić się do biura UUTW (SGGW, budynek nr 10 – tzw. prawa podkówka , pokój nr 16).
W wyjątkowej sytuacji, gdy kandydat uzależnia swoje członkostwo na UUTW od śpiewania w Chórze – kandydat może przystąpić wpierw do przesłuchania. Po pozytywnym przejściu naborów i dostaniu się do Chóru, kandydat musi niezwłocznie stać się słuchaczem UUTW (opłacić składkę członka UUTW i otrzymać legitymację, a także opłacić kwotę za zajecia w Chórze – szczegółowe informacje odnośnie stawek udziela biuro UUTW).

Od kandydatów do Chóru oczekujemy:

  • chęci pracy nad głosem i ciałem
  • muzykalności
  • zamiłowania do śpiewu i muzyki
  • obowiązkowości w uczestniczeniu w zajęciach i występach/koncertach/konkursach
  • punktualności

Znajomość nut, jak i wcześniejsze doświadczenia wokalne są mile widziane, choć nie jest to warunkiem przyjęcia kandydata.

 

Nabór do chóru składa się  z dwóch etapów:

  1. pierwszy – to przesłuchanie, na których kandydat śpiewa w różnych tonacjach zaprezentowane ćwiczenia – oceniane są tu predyspozycje słuchowe oraz głosowe kandydata. Drugim zadaniem pierwszego etapu jest zaśpiewanie dowolnie wybranej piosenki a capella (bez akompaniamentu).
  2. drugi – odbywa się tydzień później. Jest to wykazanie się znajomością wybranych i zadanych utworów z  repertuaru Chóru. Kandydat dostaje tekst/nuty oraz nagranie na CD.

 

Warunkiem przyjęcia kandydata, po pozytywnym przejściu naborów jest:

  • stanie się/bycie słuchaczem Ursynowskiego UTW (posiadanie aktualnej legitymacji członkowskiej)
  • zaakceptowanie i przestrzeganie Regulaminu Chóru (zapoznanie sie z treścią i podpisanie akceptacji)
  • wniesienie opłaty za zajęcia chóru w wysokości określonej przez Zarząd UUTW

 

Początkujący chórzysta otrzymuje wszelkie materiały nutowe/tekstowe oraz nagrania na CD. Jest on zobowiązany do uzupełnienia/nadrobienia repertuaru Chóru na podstawie omówionych z Dyrygentem metod. Dyrygent co jakiś czas sprawdza znajomość nauczonego materiału. Równocześnie początkujący chórzysta uczy się (wraz z całym chórem podczas zajęć) bieżącego repertuaru.

O gotowości początkowego chórzysty do pierwszego, jak i pozostałych występów decyduje tylko i wyłącznie Dyrygent, jest to bowiem sprawa indywidualna, uzależniona przede wszystkim od przyswojenia i znajomości repertuaru początkującego chórzysty oraz jego prawidłowej techniki wokalnej.

Nabór

NABÓR

Zapraszamy do uczestnictwa w chórze Ursynovia Cantabile!

CZYTAJ WIĘCEJ
Nagrody i wyróżnienia

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Chór Ursynovia Cantabile otrzymał wiele nagród i wyróżnień w swojej dotychczasowej działalności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Social Media
UUTW
Zaloguj się